Đại lý phân phối cấp 1 của các thương hiệu máy lạnh hàng đầu Việt Nam
/1524 votes, Trung bình 3.6/5 điểm
MÁY LẠNH
Tên Sản Phẩm Giá Bán Thương Hiệu Bảo Hành
Máy lạnh treo tường (692 sản phẩm) Xem tất cả
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKA25VAVMV 8,500,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiên 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKC71UVMV 28,100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKC60UVMV 24,900,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKC50UVMV 18,200,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKC35UAVMV 11,400,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKC25UAVMV 9,400,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKA50UAVMV 16,200,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiên 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKA35UAVMV 10,400,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKA25UAVMV 8,500,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKM71SVMV 37,900,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKM50SVMV 24,200,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKM35SVMV 15,950,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKM25SVMV 13,350,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKS35GVMV 14,100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKS25GVMV 11,250,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTC60NV1V 20,100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTC50NV1V 14,300,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin 1.5 HP FTF35UV1V 9,350,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin 1 HP FTF25UV1V 7,300,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTV50BXV1V 12,900,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin 1.5 HP FTV35BXV1V9 8,600,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin 1 HP FTV25BXV1V9 6,600,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKC60TVMV 24,300,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV 24,050,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter FTKQ50SAVMV 17,300,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKM60SVMV 33,700,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy Lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKJ25NVMVW 16,200,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiên 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKQ35SAVMV 10,200,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTC25NV1V 7,400,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXZ50NVMV 34,950,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXZ35NVMV 32,400,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXZ25NVMV 43,950,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXS71GVMV 43,200,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXS60GVMV 38,350,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXS50GVMV 27,450,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXS35GVMV 17,700,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXS25GVMV 15,050,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXV71QVMV 43,250,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXV60QVMV 38,350,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXV50QVMV 27,450,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXV35QVMV 17,700,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXV25QVMV 15,050,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTHF71RVMV 38,750,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTHF60RVMV 34,200,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTHF50RVMV 24,800,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTHF35RVMV 16,150,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTHF25RVMV 13,300,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXJ50NVMVS 43,550,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXJ35NVMVS 34,000,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXJ25NVMVS 26,300,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXJ50NVMVW 43,550,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXJ35NVMVW 34,000,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTXJ25NVMVW 26,300,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-WPU24WKH-8M -100,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP XPU24WKH-8 23,300,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP XPU18WKH-8 17,250,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP XPU12WKH-8 10,950,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1 HP XPU9WKH-8 8,950,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP WPU18WKH-8M 18,500,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP WPU12WKH-8M 11,850,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1 HP WPU9WKH-8M 9,750,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter U24VKH-8 25,250,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter U18VKH-8 18,800,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter U12VKH-8 11,700,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter U9VKH-8 9,600,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic XU24UKH-8 27,000,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic XU18UKH-8 19,700,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic XU12UKH-8 12,900,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic XU9UKH-8 10,700,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic VU18UKH-8 26,650,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic VU12UKH-8 17,500,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic VU9UKH-8 14,600,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic N24VKH-8 20,200,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic N18VKH-8 14,500,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic 1.5 HP N12WKH-8 9,350,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic 1.0 HP N9WKH-8 7,450,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic Inverter PU24VKH-8 23,250,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8 9,700,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8 14,850,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic U24TKH-8 23,450,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic U18TKH-8 17,850,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy Lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9UKH-8 7,500,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18N4KCVPG-V -100,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13N4KCVPG-V -100,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10N4KCVPG-V -100,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13L3KCVG-V 11,050,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba H13PKCVG-V 10,550,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18C3KCVG-V 14,800,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C2KCVG-V 9,450,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V 7,250,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10X2KCVG-V 8,900,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba H24U2KSG-V 16,400,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba H18U2KSG-V 12,600,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba RAS-H13U2KSG-V 8,550,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy lạnh Toshiba 2.5 HP RAS-24S3KS-V 16,900,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy lạnh Toshiba 2 HP RAS-18S3KS-V 12,900,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba RAS-H13S3KS-V 8,950,000 Toshiba 01 năm cho dàn lạnh, 03 năm cho máy nén
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18L3KCVG-V 16,600,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10L3KCVG-V 9,200,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter RAS-H13C1KCVG-V 9,500,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13H2KCVG-V 9,750,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba RAS-H10U2KSG-V 6,950,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter RAS-H18PKCVG-V 16,600,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter RAS-H24PKCVG-V 20,200,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18C2KCVG-V 14,250,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10H2KCVG-V 7,400,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10X3KCVG-V 8,300,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba RAS-H10S3KS-V 6,700,000 Toshiba 01 năm cho dàn lạnh, 03 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter 3 HP MSY-GR71VF 35,050,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2.5 HP MSY-GR60VF 29,750,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2 HP MSY-GR50VF 21,650,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY-GR35VF 12,700,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-GR25VF 10,250,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Electric MSY-JP60VF 23,600,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Electric MSY-JP50VF 17,100,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric MSY-JP35VF 10,150,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Electric MSY-JP25VF 8,250,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Electric MS-HP60VF 19,300,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Electric MS-HP50VF 13,600,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric MS-HP35VF 8,950,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Electric MS-HP25VF 7,000,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK18YL-S5 19,200,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YL-S5 12,900,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1 HP SRK10YL-S5 10,700,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.5 HP SRK24YW-W5 20,900,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2 HP SRK18YXP-W5 16,300,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YXP-W5 10,000,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1 HP SRK10YXP-W5 7,700,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 20,500,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 16,100,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 8,450,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi SRK18CS - S5 13,000,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 7,350,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 17,500,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 6,750,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2 HP SRK18YW-W5 16,500,000 Mitsubishi Heavy 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper 1 HP SC-09TL32 4,700,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper Inverter 1.5 HP IC-12TL32 7,200,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho máy lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper Inverter 2 HP GC-18TL32 12,800,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper 1.5 HP EC-12TL22 6,050,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper 1.5 HP SC-12TL32 6,100,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper Inverter 1 HP GC-09TL32 6,100,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Casper EC-24TL11 13,250,000 Casper 24 tháng 1 đổi 1; Bảo hành 3 năm cho máy lạnh, 5 năm cho máy nén
Casper IC-24TL22 15,650,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho máy lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper Inverter IC-12TL22 7,350,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho máy lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper Inverter 2 HP IC-18TL22 12,950,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper Inverter 1.5 HP GC-12TL25 8,350,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper Inverter 1.5 HP GC-12TL32 7,250,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper Inverter 1 HP GC-09TL25 6,350,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper 2 HP LC-18TL32 9,350,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Casper SC-24TL22 13,250,000 Casper 1 đổi 1 trong 24 tháng, 03 năm cho máy lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Gree 2.5 HP GWC24KE-K6N0C4 15,800,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree 2 HP GWC18KD-K6N0C4 10,750,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree 1.5 HP GWC12KC-K6N0C4 6,950,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree 1 HP GWC09KB-K6N0C4 5,600,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W 6,450,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Gree GWC09QB-K3DNB6B 7,850,000 Gree 03 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GWC12CA-K3DNC2I 7,600,000 Gree 03 năm cho toàn bộ máy và 05 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Gree GWC09CA-K3DNC2I 6,500,000 Gree 03 năm cho toàn bộ máy và 05 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18FD-K6D9A1W 12,050,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W 7,450,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree 1 HP GWC09IB-K3N9B2I 5,450,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I 7,550,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree Inverter GWC12QC-K3DNB6B 9,150,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Gree 1.5 HP GWC12IC-K3N9B2J 6,950,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WHW 7,600,000 Sharp 01 năm bởi Sharp Việt Nam
Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW 7,400,000 Sharp 01 năm bởi Sharp Việt Nam
Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW 6,400,000 Sharp 01 năm bởi Sharp Việt Nam
Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW 6,000,000 Sharp 01 năm bởi Sharp Việt Nam
Máy Lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18XEW 11,550,000 Sharp 01 năm bởi Sharp Việt Nam
Máy Lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW 11,850,000 Sharp 01 năm bởi Sharp Việt Nam
Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WMW 6,750,000 Sharp 01 năm bởi Sharp Việt Nam
Máy lạnh LG Inverter 1.0 HP V10ENW1 6,800,000 LG 24 tháng
Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP V24ENF1 15,900,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 2.5 HP V24ENF 15,800,000 LG 24 tháng
Máy lạnh LG 2.0 HP Inverter V18ENF1 12,800,000 LG 24 tháng
Máy lạnh LG 1.5 HP Inverter V13ENS1 8,000,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW 6,650,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 2 HP V18ENF 12,700,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH 7,750,000 LG 24 tháng
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS 7,750,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1 HP V10API 8,400,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1 HP V10APF 10,450,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG 1 HP S12ENA 5,750,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENR 7,950,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENC 7,550,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH 8,950,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APF 12,050,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API 9,750,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APR 8,250,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh LG Inverter 1 HP V10APR 7,200,000 LG 24 tháng
Máy Lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR12TYHQASINSV 7,600,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV 15,800,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHQASINSV 10,850,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV 6,400,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV 11,450,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24NVFHGWKNSV 17,100,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18MVFHGWKNSV 11,050,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24NVFXAWKNSV 14,850,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18NVFXAWKNSV 16,650,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13NVFXAWKNSV 11,950,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Samsung Inverter AR10NVFXAWKNSV 9,950,000 Samsung Máy nén 02 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12N-W 8,150,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18N-W 12,950,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9N-W 7,250,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9N 7,750,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WGSB 10,850,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNM 12,050,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ 7,550,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNM 7,550,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WNM 6,450,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua 2 HP AQA-KCR18NQ-S 9,850,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua 2 HP AQA-KCR18NC 10,150,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua 1.5 HP AQA-KCR12NQ 6,350,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9NQ 5,250,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18F 13,250,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18N 12,950,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCHV12D 14,050,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCHV9D 12,150,000 Sanyo 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi AQUA Việt Nam
Máy Lạnh Reetech Inverter 2.5 HP RTV24-BK-BT 13,750,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV18-BK-BT 11,950,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-BK-BT 7,750,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Reetech Inverter 1 HP RTV9-BK-BT 6,700,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Reetech 2.5 HP RT24-DE-A 12,850,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Reetech 2 HP RT18-TA-A 9,450,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Reetech RT12-DE-A 6,850,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Reetech 1.5 HP RT12-TA-A 6,850,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Reetech 1 HP RT9-TA-A 5,550,000 Reetech 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC 4,450,000 Funiki 12 tháng
Máy Lạnh Funiki 2.5 HP HSC24MMC 11,750,000 Funiki 12 tháng
Máy Lạnh Funiki 2 HP HSC18MMC 9,000,000 Funiki 12 tháng
Máy Lạnh Funiki 1.5 HP HSC12MMC 5,950,000 Funiki 12 tháng
Máy Lạnh Funiki 2.5 HP SC24MMC2 11,750,000 Funiki 12 tháng
Máy Lạnh Funiki 2 HP SC18MMC2 9,000,000 Funiki 12 tháng
Máy Lạnh Funiki 1.5 HP SC12MMC2 5,950,000 Funiki 12 tháng
Sumikura APS/APO-240 / SKTitan -100,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Máy Lạnh Sumikura Inverter 2.5 HP APS/APO-240DC 15,250,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Máy Lạnh Sumikura Inverter 2 HP APS/APO-180DC 12,350,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Máy Lạnh Sumikura Inverter 1.5 HP APS/APO-120DC 7,350,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Máy Lạnh Sumikura Inverter 1 HP APS/APO-092DC 5,950,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APS/APOtitan -280 / SK 14,500,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APS/APO-180 /SKTitan 9,350,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APS/APO-120/SK Titan 6,250,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Máy Lạnh Sumikura 1 HP APS/APO-092/SKTitan 4,600,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Nagakawa NS-C24TL 11,750,000 Nagakawa 24 tháng
Nagakawa NS-C12TL 5,650,000 Nagakawa 24 tháng
Nagakawa NS-C18TL 8,650,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa Inverter 2 HP NIS-C18R2T01 10,850,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2T01 6,700,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2T01 5,550,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa 1.5 HP NS-C12R1M05 5,650,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa 2 HP NS-C18R2H06 8,650,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24R2H06 11,750,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa 1.5 HP NS-C12R2H06 5,750,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2H06 4,550,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09TL 4,350,000 Nagakawa 24 tháng
Máy Lạnh Hitachi Inverter 2.5 HP RAS-XJ24CKV 23,500,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi Inverter 2 HP RAS-XJ18CKV 15,650,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi Inverter 1.5 HP RAS-XJ13CKV 10,150,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi Inverter 1 HP RAS-XJ10CKV 7,750,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi 1.5 HP RAS-EJ13CKV 7,250,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi 2 HP RAS-EJ18CKV 10,450,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi Inverter 1 HP RAS-X10CGV 7,250,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi 1 HP RAS-EJ10CKV1/RAC-EJ10CKV1 5,350,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi Inverter 1 HP RAS-SD10CD 9,350,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi Inverter 2 HP RAS-X18CGV 14,750,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi Inverter 1.5 HP RAS-X13CGV 9,300,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Hitachi 1.5 HP RAS-F13CF/RAC-F13CF 6,950,000 Hitachi Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm
Máy Lạnh Electrolux Inverter ESV18CRR-C3 13,050,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Electrolux ESV09CRK-A2 6,550,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRS-B2 9,000,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRO-D1 7,850,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRO-B2 7,850,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRS-B2 7,750,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRO-D1 6,650,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter ESV09CRO-C1 6,650,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Electrolux ESM18CRO-A1 11,650,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter ESV12CRR-C3 7,550,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-C1 11,550,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter ESV12CRO-C1 7,850,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux 1.5 HP ESM12CRO-A4 6,750,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux 1 HP ESM09CRO-A3 6,750,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Electrolux Inverter ESV09CRR-C3 6,750,000 Electrolux 24 tháng (dành cho hộ gia đình)
Máy Lạnh Midea 1 HP MSAF-10CRN8 4,450,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy Lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSMAII-13CRDN1 6,600,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy Lạnh Midea Inverter MSMAI-10CRDN1 5,450,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8 5,450,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8 10,950,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8 6,600,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy Lạnh Midea MSAB1-24CRN1 11,550,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy Lạnh Midea 2 HP MSAFB-18CRN8 8,750,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy Lạnh Midea MSAFB-13CRN8 5,700,000 Midea 02 năm cho linh kiên, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Máy Lạnh Yuiki 1.5 HP YK-12MAV 7,900,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Yuiki Inverter 1.5 HP YK-12MAB (Block Panasonic) 7,900,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Yuiki Inverter 1 HP YK-09MAB (Block Panasonic) 6,800,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Yuiki 3 HP YK-27MAB 11,700,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Yuiki 1.5 HP YK-12MAB 5,800,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Yuiki 2 HP YK-18MAV 8,600,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Yuiki 1 HP YK-09MAV 4,400,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Carrier Inverter 2.5 HP 38/42GCVBE024 17,900,000 Carrier 01 năm cho linh kiện và 03 năm cho máy nén
Máy Lạnh Carrier Inverter 2 HP 38/42GCVBE018 15,800,000 Carrier 01 năm cho linh kiện và 03 năm cho máy nén
Máy Lạnh Carrier Inverter 1.5 HP 38/42GCVBE013 10,550,000 Carrier 01 năm cho linh kiện và 03 năm cho máy nén
Máy Lạnh Carrier Inverter 1 HP 38/42GCVBE010 9,200,000 Carrier 01 năm cho linh kiện và 03 năm cho máy nén
Carrier CVUR018 17,550,000 Carrier 01 năm bởi Carrier Việt Nam
Carrier CVUR013 11,850,000 Carrier 02 năm
Carrier CVUR010 9,750,000 Carrier 02 năm
Máy Lạnh Carrier 2.5 HP 38/42 CER024 16,050,000 Carrier 01 năm cho linh kiện và 03 năm cho máy nén
Carrier38/42 CER018-703V 13,050,000 Carrier 02 năm
Carrier 38/42 CER013-703V 9,150,000 Carrier 02 năm
Carrier CER010-703V 7,500,000 Carrier 02 năm bởi Carrier Việt Nam
Máy Lạnh TCL Inverter 1.5 HP RVSC12KEI 8,050,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh TCL Inverter 1 HP RVSC09KEI 6,550,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh TCL Inverter 1 HP TAC-09CS/LCI 5,750,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh TCL 2 HP TAC-18CS/BQ 8,350,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh TCL Inverter 2 HP RVSC18KEI 13,240,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh TCL 2.5 HP RVSC22KDS 12,950,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh TCL 2 HP RVSC18KDS 9,150,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh TCL 1.5 HP RVSC12KAX 6,200,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh TCL 1 HP RVSC09KAX 4,800,000 TCL 24 tháng
Máy Lạnh Yamato 2.5 HP YMSP24-TAA 13,250,000 Yamato
Máy Lạnh Yamato 2 HP YMSP18-TAA 10,150,000 Yamato
Máy Lạnh Yamato 1.5 HP YMSP12-TAA 6,450,000 Yamato
Máy Lạnh Yamato 1 HP YMSP9-TAA 5,050,000 Yamato
Máy Lạnh York 2.5 HP YHFE24ZE 15,750,000 York
Máy Lạnh York 2 HP YHFE18ZE 11,050,000 York
Máy Lạnh York 1.5 HP YHFE12ZE 7,150,000 York
Máy Lạnh York 1 HP YHFE09ZE 6,000,000 York
Máy Lạnh Aikibi Inverter 1 HP AWF09IC 7,950,000 Aikibi Máy nén 60 tháng, linh kiện 24 tháng bởi Aikibi Việt Nam
Máy Lạnh Aikibi Inverter 1.5 HP AWF12IC 9,900,000 Aikibi Máy nén 60 tháng, linh kiện 24 tháng bởi Aikibi Việt Nam
Máy Lạnh Aikibi Inverter 2 HP AWF18IC 15,550,000 Aikibi Máy nén 60 tháng, linh kiện 24 tháng bởi Aikibi Việt Nam
Máy Lạnh Aikibi Inverter 2.5 HP AWF24IC 20,550,000 Aikibi Máy nén 60 tháng, linh kiện 24 tháng bởi Aikibi Việt Nam
Máy Lạnh Akino Inverter 2 HP AKN-18CINV1FA 13,900,000 Akino 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Akino Inverter 1.5 HP AKN-12CINV1FA 8,800,000 Akino 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Akino Inverter 1 HP AKN-9CINV1FA 7,450,000 Akino 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy lạnh Akino 2 HP AKN-18CFS1FA 10,500,000 Akino 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Akino 1 HP AKN-9CFS1FA 5,650,000 Akino 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy lạnh Akino 1.5 HP AKN-12CFS1FA 7,250,000 Akino 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Fujitsu Inverter 2.5 HP ASAG24CPTA-V 19,600,000 Fujitsu 02 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Fujitsu Inverter 2 HP ASAG18CPTA-V 15,350,000 Fujitsu 02 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Fujitsu Inverter 1.5 HP ASAG12CPTA-V 9,050,000 Fujitsu 02 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Fujitsu Inverter 1 HP ASAG09CPTA-V 7,650,000 Fujitsu 02 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Erito Inverter 2.5 HP ETI-LAV25CS1 14,000,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Erito Inverter 2 HP ETI-LAV20CS1 12,100,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Erito Inverter 1.5 HP ETI-LAV15CS1 7,150,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Erito Inverter 1 HP ETI-LAV10CS1 6,200,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Erito 2.5 HP ETI-LAN25CS1 11,800,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Erito 2 HP ETI-LAN20CS1 8,700,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Erito 1.5 HP ETI-LAN15CS1 5,700,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Erito 1 HP ETI-LAN10CS1 4,450,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Smart Tivi Samsung 4K UHD 43 inch 43RU7100 8,800,000 Tivi
Smart Tivi QLED Samsung 4k 75 inch 75Q70TA 51,500,000 Tivi
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch 75TU8100 41,000,000 Tivi
Smart Tivi QLED Samsung 4k 65 inch 65Q80TA 40,000,000 Tivi
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch 55Q70TA 23,700,000 Tivi
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55TU8500 18,000,000 Tivi
Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 50 inch 50TU7000 12,700,000 Tivi
Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch 43TU7000 10,350,000 Tivi
Smart Tivi Samsung HD 32 Inch 32T4300 6,550,000 Tivi
Máy Nước Nóng Gián Tiếp 15 Lít Ariston AN2 15 TOP 2.5 FE 4,300,000 Máy Nước Nóng
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Ariston RT45PE-VN 4,250,000 Máy Nước Nóng
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Ariston ST45PE-VN 4,200,000 Máy Nước Nóng
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Ariston RMC45PE-VN 3,450,000 Máy Nước Nóng
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Ariston SMC45PE-VN-LE 3,300,000 Máy Nước Nóng
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Ariston RT45E-VN 4.5 kW 3,250,000 Máy Nước Nóng
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Ariston RMC45E-VN 2,800,000 Máy Nước Nóng
Máy Làm Mát Không Khí Quạt Điều Hòa Midea AC120-18AR 4,750,000 Máy Làm Mát Không Khí
Máy Làm Mát Không Khí Takasa TKA-03500A 3,520,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-06000A 5,440,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-05500D 5,200,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-05500C 4,640,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-05500B 4,480,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-04000A 3,080,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-05500A 4,160,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-04000C 3,920,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-04000B 3,440,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Makano MKA-03500A 3,600,000 Máy Làm Mát Không Khí Bảo hành 01 năm cho toàn bộ sản phẩm
Máy Làm Mát Không Khí Daikiosan DKA-01500B 4,990,000 Máy Làm Mát Không Khí
Máy Làm Mát Không Khí Daikiosan DKA-02500B 6,990,000 Máy Làm Mát Không Khí
Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV(T) 3 lõi lọc 5,800,000 Máy Lọc Nước 12 tháng
Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1686UV(W1) 3 lõi 3,890,000 Máy Lọc Nước 12 tháng
Máy lọc nước RO nóng lạnh Toshiba TWP-W1643SV(W) 4 lõi 6,970,000 Máy Lọc Nước 12 tháng
Máy Lọc Nước RO Makano 8 Lõi MKW-32008G 5,650,000 Máy Lọc Nước Bảo hành 01 năm cho phần điện và linh kiện khác
Máy Lọc Nước RO Mặt Kính 3D Cao Cấp 8 Lõi Makano MKW-43008G 5,850,000 Máy Lọc Nước Bảo hành 01 năm cho phần điện và linh kiện khác
Máy Lọc Nước RO Makano 10 Lõi MKW-42010G 5,850,000 Máy Lọc Nước Bảo hành 01 năm cho phần điện và linh kiện khác
Máy Lọc Nước RO Makano 9 Lõi MKW-32009G 5,700,000 Máy Lọc Nước Bảo hành 01 năm cho phần điện và linh kiện khác
Máy Lọc Không Khí Samsung AX40R3030WM/SV 7,200,000 MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Máy Lọc Không Khí Samsung AX40R3020WU/SV 5,700,000 MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Máy Lọc Không Khí Samsung AX60R5080WD/SV 9,700,000 MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Máy Lọc Không Khí Daikin MC30VVM-A 3,900,000 MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Máy Lọc Không Khí Daikin MC70MVM6 7,170,000 MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Máy Lọc Không Khí Và Tạo Ẩm Daikin MCK55TVM6 8,100,000 MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Máy Lọc Không Khí Daikin MC40UVM6 6,290,000 MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-135CD 130 lít 4,250,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh mini Funiki Hòa Phát FR-91CD 90 lít 3,650,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh mini Funiki Hòa Phát FR-71CD 74 lít 3,500,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh mini Funiki Hòa Phát FR-51CD 46 lít 3,400,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Inverter Hòa Phát FRI-216ISU 209 lít 6,600,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Inverter Hòa Phát FRI-186ISU 185 lít 6,300,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Inverter Hòa Phát FRI-166ISU 159 lít 6,000,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-216ISU 209 lít 5,700,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-186ISU 185 lít 5,400,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-166ISU 159 lít 5,200,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-156ISU 147 lít 5,000,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-152CI 147 lít 4,900,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-136ISU 126 lít 4,800,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-132CI 126 lít 4,700,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-126ISU 120 lít 4,700,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR-125CI 120 lít 4,600,000 Tủ Lạnh 30 tháng
Tủ Lạnh Sharp Inverter 626 lít SJ-FX630V-BE 15,500,000 Tủ Lạnh
Tủ Lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX680V-ST 18,399,000 Tủ Lạnh
Tủ Lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX680V-WH 22,290,000 Tủ Lạnh
Tủ Lạnh Sharp Inverter 626 lít SJ-FX631V-SL 18,790,000 Tủ Lạnh
Tủ Lạnh Sharp Inverter 626 lít SJ-FX630V-ST 18,700,000 Tủ Lạnh
Tủ Lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX688VG-RD 26,700,000 Tủ Lạnh
Tủ Lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX688VG-BK 26,790,000 Tủ Lạnh
Tủ Lạnh Sharp Inverter 601 lít SJ-GF60A-T 44,700,000 Tủ Lạnh
Tủ Lạnh Sharp Inverter 601 lít SJ-GF60A-R 47,790,000 Tủ Lạnh
Máy Giặt Toshiba 7 Kg AW-A800SV Lồng Đứng Cửa Trên 3,750,000 Máy Giặt
Máy Giặt Aqua Inverter 10 Kg AQD-D1000C N2 Lồng Ngang 12,990,000 Máy Giặt
Máy Giặt Aqua Inverter 10.5 Kg AQD-DD1050E N Lồng Ngang 12,240,000 Máy Giặt
Máy Giặt Sấy Aqua Inverter 10.5 Kg AQD-DH1050C Lồng Ngang 16,130,000 Máy Giặt
Máy Giặt Aqua 9 Kg AQW-W90CT N Lồng Đứng 4,950,000 Máy Giặt
Máy Giặt Aqua 9 Kg AQW-U91CT N Lồng Đứng 5,400,000 Máy Giặt
Máy Giặt Aqua 7.2 Kg AQW-S72CT H2 Lồng Đứng 3,450,000 Máy Giặt
Máy Giặt Aqua 9 Kg AQW-S90CT H2 Lồng Đứng 5,050,000 Máy Giặt
Máy Giặt Aqua 8 Kg AQW-S80CT H2 Lồng Đứng 4,390,000 Máy Giặt
Tủ Đông Mát Hòa Phát 205 Lít HCF 506S2Đ2 6,500,000 Tủ Đông
Tủ Đông Đứng Funiki Hòa Phát 280 lít HCF 280S 5,950,000 Tủ Đông
Tủ Đông Mát Hòa Phát 205 Lít HCF 506S2Đ2SH 2 ngăn 5,950,000 Tủ Đông
Tủ Đông Hòa Phát 162 Lít HCF 336S1Đ1 5,600,000 Tủ Đông
Tủ Đông Mát Hòa Phát 241 Lít HCF 606S2PĐ2 5,100,000 Tủ Đông
Tủ Đông Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1Đ 5,000,000 Tủ Đông
Tủ Đông Hòa Phát 107 Lít HCF-106S1ĐSH 5,000,000 Tủ Đông
Tủ Đông Đứng Funiki Hòa Phát 100 Lít HCF 116P 4,150,000 Tủ Đông
Tủ Đông Đứng Funiki Hòa Phát 100 Lít HCF 116S 4,050,000 Tủ Đông
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 271 LÍT HCF 656S2N2 7,100,000 Tủ Đông 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 245 LÍT HCF 606S2N2 6,500,000 Tủ Đông 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 205 LÍT HCF 506S2N2 6,100,000 Tủ Đông 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 252 LÍT HCF 516S1N1 6,200,000 Tủ Đông 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 162 LÍT HCF 336S1N1 5,100,000 Tủ Đông 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 271 LÍT HCF 656S2Đ2 7,600,000 Tủ Đông 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 245 LÍT HCF 606S2Đ2 6,900,000 Tủ Đông 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 252 LÍT HCF 516S1Đ1 6,600,000 Tủ Đông 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 352 LÍT HCF 666S1N2 7,000,000 Tủ Đông 30 tháng
Tủ Đông Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1N 4,600,000 Tủ Đông
Cây nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664TV(W1) 2,950,000 Cây nước nóng lạnh 12 tháng
Cây nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664TV(K1) 2,980,000 Cây nước nóng lạnh 12 tháng
Cây nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664RTV(W) có ngăn làm mát 3,550,000 Cây nước nóng lạnh 12 tháng
Cây nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664RTV(K) có ngăn làm mát 3,580,000 Cây nước nóng lạnh 12 tháng
Máy lạnh âm trần (122 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FCQ140KAVEA -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCNQ48MV1 -100,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCQ125KAVEA -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V+BC50F2XWV -100,000 Daikin
Daikin FCNQ42MV1 -100,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCQ100KAVEA -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCNQ36MV1 -100,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCNQ30MV1 -100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FCF71CVM 35,680,000 Daikin
Daikin FCQ71KAVEA 35,680,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCNQ26MV1 30,720,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCQ60KAVEA 34,290,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCNQ21MV1 28,050,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCQ50KAVEA 27,780,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCNQ18MV1 23,450,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCNQ13MV1 19,040,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Panasonic CS-T34KB4H52 40,000,000 Panasonic
Panasonic PC24DB4H 21,200,000 Panasonic 01 năm
Panasonic PC18DB4H 19,300,000 Panasonic 01 năm
Toshiba RAV-SE801UP 27,070,000 Toshiba 1 năm
Toshiba RAV-SE1251UP 40,490,000 Toshiba 1 năm
Toshiba RAV-SE1001UP 36,600,000 Toshiba 1 năm
Toshiba RAV-SE561UP 23,890,000 Toshiba 1 năm
Máy Lạnh Âm Trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6 HP) 37,700,000 Mitsubishi Electric 02 năm cho dàn lạnh, 05 năm cho máy nén
Casper CC-50TL11 -100,000 Casper
Casper CC-36TL11 -100,000 Casper
Casper CC-28TL22 22,400,000 Casper Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm
Casper CC-18TL11 16,800,000 Casper
Gree GKH60K3HI -100,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH48K3HI -100,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH42K3HI -100,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH36K3HI -100,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH30K3BI -100,000 Gree 03 năm cho máy, 05 năm cho máy nén bởi Gree
Gree GKH30K3HI -100,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH24K3HI 22,000,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH18K3HI 16,800,000 Gree 03 năm bởi Gree
SHARP GX-A42UCW -100,000 Sharp 2 năm
SHARP GX-A36UCW -100,000 Sharp 2 năm
SHARP GX-A30UCW -100,000 Sharp 2 năm
SHARP GX-A24UCW 21,100,000 Sharp 2 năm
SHARP GX-A18UCW 18,000,000 Sharp 1 năm
LG ATNQ48GMLE6 -100,000 LG
LG ATNQ36GNLE6 -100,000 LG
LG ATNQ24GPLE6 23,600,000 LG
LG ATNQ18GPLE6 21,300,000 LG
Máy lạnh âm trần Samsung 3 HP AC071JN4DEH/AF Inverter 2 chiều 23,500,000 Samsung
Máy lạnh âm trần Reetech 2 HP RGTV18H-CD-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 1.5 HP RGTV12H-CD-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 6.5 HP RGTV60H-CD-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 5.5 HP RGTV48H-CD-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 4 HP RGTV36H-CDT-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 4 HP RGTV36H-CD-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 2.5 HP RGTV24H-CD-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 4 HP RGT36-CD-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 2.5 HP RGT24-CD-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 2 HP RGT18-CD-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 1.5 HP RGT12-CD-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 6.5 HP RGT60-CD-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech 5.5 HP RGT48-CD-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT60 -100,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT48 -100,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT36 -100,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT24 23,000,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT18 19,150,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Funiki CC50 31,400,000 Funiki 02 năm
Funiki CC36 25,200,000 Funiki 02 Năm
Funiki CC24 18,700,000 Funiki 02 Năm
Funiki CC18 16,300,000 Funiki 02 năm
Sumikura APC-600 -100,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-500 -100,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-480 -100,000 Sumikura 02 năm
Sumikura APC-360 -100,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-280 23,100,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-240 21,200,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-180 17,200,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Nagakawa NT-C5036 -100,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NT C2836 19,100,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NT-C1836 14,600,000 Nagakawa 02 năm
Midea MCD-50CRN1 28,300,000 Midea 2 năm
Midea MCD-36CRN1 25,300,000 Midea 2 năm
Midea MCD-28CRN1 19,200,000 Midea 2 năm
Midea MCD-18CRN1 14,700,000 Midea 2 năm
Yuiki YK-50MAS 28,550,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Yuiki YK-45MAS 28,200,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Yuiki YK-28MAS 18,500,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Máy lạnh âm trần Erito 5.5 HP ETI-CS50CN1 30,900,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy lạnh âm trần Erito 4 HP ETI-CS40CN1 27,300,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy lạnh âm trần Erito 3 HP ETI-CS30CN1 21,500,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy lạnh âm trần Erito 2 HP ETI-CS20CN1 16,450,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy lạnh áp trần (50 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FHQ140DAVMA 46,530,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ48MV1 36,650,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ125DAVMA 42,950,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ42MV1 33,780,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ100DAVMA 39,350,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ36MV1 30,850,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ30MV1 27,150,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ71DAVMA 33,430,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ26MV1 27,010,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ60DAVMA 32,320,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ21MV1 23,960,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ50DAVMA 26,090,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ18MV1 19,950,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ13MV1 16,020,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Máy lạnh áp trần Reetech 6.5 HP RUV60H-CA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 5.5 HP RUV48H-CA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 4 HP RUV36H-CAT-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 2 HP RUV18H-CA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 4 HP RUV36H-CA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 2.5 HP RUV24H-CA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 6.5 HP RUV60H-BA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 5.5 HP RUV48H-BA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 4 HP RUV36H-BA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 4 HP RUV36H-BAT-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 2.5 HP RUV24H-BA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 2.0 HP RUV18H-BA-A Inverter 2 chiều -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 6.5 HP RU60-BA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 5.5 HP RU48-BA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 4 HP RU36-BAT-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 2.5 HP RU24-BA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 2 HP RU18-BA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 6.5 HP RU60-CA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 5.5 HP RU48-CA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 4 HP RU36-CAT-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 4 HP RU36-CA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 2.5 HP RU24-CA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Máy lạnh áp trần Reetech 2 HP RU18-CA-A -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RU60 38,600,000 Reetech 2 năm
Reetech RU48 34,850,000 Reetech 2 năm
Reetech RU36 30,500,000 Reetech 2 năm
Reetech RU18 17,000,000 Reetech 2 năm
Sumikura APL-600 36,800,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APL-500 32,500,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APL-360 26,700,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APL-280 24,000,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Máy lạnh giấu trần (19 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FDMNQ48MV1 39,480,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDMNQ26MV19 28,410,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ21MV1 23,960,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ18MV1 20,020,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ13MV1 16,080,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ09MV1 13,800,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Reetech RD320 200,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD240 156,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD200 143,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD160 104,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD120 74,850,000 Reetech 2 năm
Reetech RD100 68,100,000 Reetech 2 năm
Reetech RD60 40,900,000 Reetech 2 năm
Reetech RD48 34,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD36 31,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD24 21,700,000 Reetech 2 năm
Máy lạnh tủ đứng (96 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FVGR10NV1 -100,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FVGR08NV1 -100,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FVGR06NV1 -100,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FVRN140AXV1 -100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVGR05NV1 -100,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FVQ125CVEB -100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVRN125BXV1V -100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVQ100CVEB -100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVRN100AXV1 -100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVQ71CVEB 42,800,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 27,790,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Panasonic CS-E28NFQ 32,600,000 Panasonic
Panasonic C45FFH 35,900,000 Panasonic 01 năm bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic C28FFH 27,200,000 Panasonic 01 năm bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic C18FFH 18,100,000 Panasonic 01 năm bởi Panasonic Việt Nam
Casper FC-48TL13 -100,000 Casper 12 tháng bởi Casper
Casper FC-28TL11 19,100,000 Casper 12 tháng bởi Casper
Casper FC-18TL11 16,100,000 Casper 12 tháng bởi Casper
Gree GVC42AH-M1NNA5A -100,000 Gree 03 năm cho máy, 05 cho máy nén bởi Gree
Gree GVC36AH-M1NNA5A -100,000 Gree 02 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GVC24AG-K1NNA5A 20,400,000 Gree 02 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GVC18AG-K1NNA5A 17,500,000 Gree 02 năm bởi Gree Việt Nam
LG APNQ100 -100,000 LG
LG APNQ48 -100,000 LG
LG APNQ30 28,400,000 LG
LG APNQ24 23,700,000 LG
Reetech RF36 -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RS160 -100,000 Reetech 01 Năm
Reetech RS120 -100,000 Reetech 01 Năm
Reetech RS100 -100,000 Reetech 01 Năm
Reetech RF60 -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RF48 -100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RF24 19,800,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Funiki FC100 58,200,000 Funiki 02 năm
Funiki FC50 30,600,000 Funiki 01 Năm
Funiki FC36 23,400,000 Funiki 02 năm
Funiki FC18 14,800,000 Funiki 02 năm
Sumikura APF-960 -100,000 Sumikura 02 năm
Sumikura APF-600 -100,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APF-500 -100,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APF-480 -100,000 Sumikura 02 năm
Sumikura APF-360 -100,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APF-280 19,700,000 Sumikura 02 năm
Sumikura APF-240 18,600,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APF-210 16,500,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Nagakawa NP-C100DL -100,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NP-C50DL -100,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NP-C28DL 17,600,000 Nagakawa 02 năm
Midea MFSM-50CR -100,000 Midea 2 năm
Midea MFSM-28CR 17,900,000 Midea 2 năm bới Midea
Yuiki YK-27MAD 17,650,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
TỦ ĐÔNG ĐỨNG HÒA PHÁT 100 LÍT HCF 116P 4,150,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG ĐỨNG HÒA PHÁT 100 LÍT HCF 116S 4,050,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG ĐỨNG HÒA PHÁT 152 LÍT HCF 166P 4,800,000 York 30 tháng
Yuiki YK-45MAD 25,800,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
TỦ ĐÔNG CÁNH KÍNH HÒA PHÁT 445 LÍT HCF 800S1PĐG.N 13,400,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG CÁNH KÍNH HÒA PHÁT 355 LÍT HCF 680S1PĐG.N 10,600,000 York
TỦ ĐÔNG CÁNH KÍNH HÒA PHÁT 273 LÍT HCF 500S1PĐG.N 8,700,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 1066 LÍT HCF-1700S1PĐ2.N 20,700,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 742 LÍT HCF-1300S1PĐ3.N 14,000,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 588 LÍT HCF-1100S1PĐ2.N 11,150,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 434 LÍT HCF-830S1PĐ2.N 9,500,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 543 LÍT HCF-1000S1PĐ2.N 10,600,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 161 LÍT HCF-400S2PĐ2.N 5,250,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG ĐỨNG HÒA PHÁT 216 LÍT HCF 220S 5,400,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG ĐỨNG HÒA PHÁT 216 LÍT HCF 220P 5,500,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG ĐỨNG HÒA PHÁT 152 LÍT HCF 166S 4,800,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 270 LÍT HCF655S2PN2 5,400,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 245 LÍT HCF-600S2PN2 4,750,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 205L HCF-505S2PN2 4,500,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 352L HCF-665S1PN2 4,650,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 252L HCF-500S1PN1 3,950,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 162L HCF335S1PN1 3,950,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 107 LÍT HCF100S1N 3,400,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG FUNIKI 270 LÍT HCF-655S2PĐ2 5,900,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG FUNIKI 240 LÍT HCF-600S2PĐ2 5,200,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG FUNIKI 205 LÍT HCF-505S2PĐ2 4,950,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 252 Lít HCF 500S1PĐ1 5,100,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 107 LÍT HCF100S1Đ 3,700,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 352 LÍT HCF 666S1D2 5,850,000 York 30 tháng
TỦ ĐÔNG FUNIKI 352 LÍT HCF-665S1PĐ2 5,800,000 York
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 162L HCF335S1PĐ1 4,350,000 York 30 tháng
Máy Lạnh Tủ Đứng Erito 5 HP ETI-FS50CN1 28,000,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Tủ Đứng Erito 3 HP ETI-FS30CN1 19,300,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy Lạnh Tủ Đứng Erito 2 HP ETI-FS20CN1 15,650,000 Erito 03 năm cho toàn bộ máy, 05 năm cho máy nén
Máy lạnh di động (8 sản phẩm) Xem tất cả
Máy Lạnh Di Động Casper 1 HP PC-09TL22 7,200,000 Casper Bảo hành 03 năm, 1 đổi 1 trong năm đầu tiên
Máy Lạnh Di Động Casper 1.5 HP PC-12TL22 8,400,000 Casper Bảo hành 03 năm, 1 đổi 1 trong năm đầu tiên
Máy Lạnh Di Động Gree 1 HP GPC09AM-K6NNA1A 7,600,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Máy Lạnh Di Động Gree 1 HP GPC09AK-K6NNA1A 7,100,000 Gree 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén bởi Gree Việt Nam
Midea MPPH-10CRN1 6,700,000 Midea 12 tháng bởi Midea Việt Nam
Hệ thống Multi (21 sản phẩm) Xem tất cả
Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S MKC50RVMV -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Super Multi Daikin 5MKS100LSG -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Super Multi Daikin 4MKS80ESG -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Super Multi Daikin 3MKS50ESG -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Super Multi Daikin 3MKS71ESG -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S MKC70SVMV -100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Hệ thống Multi Gree -100,000 Gree
Dàn lạnh Cassette âm trần máy lạnh Multi Fujitsu 1 HP AUAG09LVLA Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn lạnh Cassette âm trần máy lạnh Multi Fujitsu 1.5 HP AUAG12LVLA Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn lạnh Cassette âm trần máy lạnh Multi Fujitsu 1.8 HP AUAG14LVLA Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn lạnh Cassette âm trần máy lạnh Multi Fujitsu 2 HP AUAG18LVLA Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu 1 HP ARAG09LLLA -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu 1.5 HP ARAG12LLLA -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu 1.8 HP ARAG14LLLA -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu 2.5 HP ARAG24LLLA -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu 2 HP ARAG18LLLA -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu 4 HP AOYG36LBLA5 Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu 3.5 HP AOAG30LAT4 Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu 2.5 HP AOAG24LAT3 Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu 5 HP AOYG45LBLA6 Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu 2 HP AOAG18LAC2 Inverter -100,000 Fujitsu 24 tháng
Hệ thống VRV - Chiller (7 sản phẩm) Xem tất cả
Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm Chiller -100,000
VRV Daikin RXQ12TAYM -100,000 Daikin 12 tháng
Hệ thống RVF Gree -100,000 Gree
 • Yêu cầu NV gọi lại tư vấn
 • * Để tiết kiệm chi phí điện thoại của bạn khi quý khách muốn liên hệ với chúng tôi .
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
 • Tư vấn Online:
  (028)3848.1234 hoặc 0901.800.600
  (từ 8h đến 17h30 tất cả các ngày)
 • Giải quyết khiếu nại:
  09666.77440
  (hoặc gửi email về: cskh@maylanhgiagoc.vn)
Công ty TNHH Máy Lạnh Giá Gốc © 2018. All right reserved
Giấy CNĐKDN: 0315066290 - cấp ngày 23/05/2018
Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: 22 Đường số 1F, Khu Dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

        HOẶC GỌI THEO CÁC SỐ HOTLINE SAU     

HOTLINE : 0901 800 600 - 0901 800 400

SÀI GÒN  : (028) 3848 1234 - 0901.800.600

HÀ NỘI    : 0901.800.400