Đại lý phân phối cấp 1 của các thương hiệu máy lạnh hàng đầu Việt Nam
/1524 votes, Trung bình 3.6/5 điểm
MÁY LẠNH
Tên Sản Phẩm Giá Bán Thương Hiệu Bảo Hành
Máy lạnh treo tường (195 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FTKQ25SVMV 8,550,000 Daikin Bảo hành : Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKV35NVMV 13,100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKC35TVMV 11,400,000 Daikin
Daikin FTKC50TVMV 18,400,000 Daikin
Daikin FTKC25TVMV 9,300,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKQ50SVMV 17,400,000 Daikin
Daikin FTKV60NVMV 28,700,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKS60GVMV 27,400,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTC50NV1V 14,250,000 Daikin
Daikin FTC25NV1V 7,300,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTV25BXV1V 6,900,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTV35BXV1V 9,100,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTC35NV1V 9,250,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTNE60MV1V 19,900,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTV60BXV1V 19,100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTNE25MV1V9 7,250,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKQ35SVMV 10,400,000 Daikin Bảo hành : Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKS71GVMV 30,900,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKV50NVMV 20,600,000 Daikin
Daikin FTNE35MV1V9 9,250,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKV25NVMV 11,350,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKS25GVMV 10,700,000 Daikin Máy nén 05 năm, linh kiện 02 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKQ60SVMV 24,100,000 Daikin
Daikin FTKC60TVMV 24,700,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKS35GVMV 12,650,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FTKC71TVMV 28,000,000 Daikin
Daikin FTKS50GVMV 19,600,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Panasonic U18TKH-8 17,900,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic U24TKH-8 24,200,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic N12SKH-8 8,700,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic U12TKH-8 11,500,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic PU18TKH-8 16,600,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic PU12TKH-8 10,500,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic PU9TKH-8 8,500,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic VU9SKH-8 11,150,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic N9SKH-8 6,750,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic N24TKH-8 19,800,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic U9TKH-8 9,500,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic N18TKH-8 14,200,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic PU24TKH-8 22,450,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic VU12SKH-8 13,800,000 Panasonic 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Toshiba H24U2KSG-V 18,100,000 Toshiba Bảo hành 24 tháng
Toshiba H13PKCV 11,400,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba RAS-H10PKCVG_V 9,450,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba H10QKSG-V 6,300,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba H18PKCV 16,500,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba H18U2KSG-V 13,500,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba H13QKSG-V 8,700,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Toshiba H24PKCV 20,900,000 Toshiba 24 tháng bởi Toshiba Việt Nam
Mitsubishi Electric MS-HL35VA 9,800,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric MS-HM60VA 17,700,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric MS-HP50VF 13,100,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric GH13VA 10,950,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric MS-HM25VA 6,550,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric MSY-JP50VF 18,950,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric MS-HP25VF 6,900,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric GH10VA 8,500,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Electric HM35VA 9,100,000 Mitsubishi Electric 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5 10,100,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 6,300,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 7,600,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5 7,500,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK10YLS-S5 10,800,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 8,300,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK18YN-S5 18,600,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK24CT-S5 16,800,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK18CT-S5 12,600,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi SRK18CS - 5 12,800,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Mitsubishi Heavy SRK13YLS-S5 12,400,000 Mitsubishi Heavy 02 năm bởi Mitsubishi Việt Nam
Casper EC-24TL11 14,200,000 Casper 12 tháng 1 đổi 1
Casper EC-18TL11 10,200,000 Casper 12 tháng 1 đổi 1
Casper EC-12TL11 6,850,000 Casper 12 tháng 1 đổi 1
Casper IC-24TL22 16,300,000 Casper 12 tháng 1 đổi 1
Casper IC-18TL11 13,550,000 Casper 12 tháng 1 đổi 1
Casper IC-12TL11 8,200,000 Casper 12 tháng 1 đổi 1
Casper IC-09TL22 6,600,000 Casper 12 tháng 1 đổi 1
Casper EC-09TL22 5,300,000 Casper 12 tháng 1 đổi 1
Gree GWC18QD-E3NNB2A 9,650,000 Gree Sản phẩm 4 năm, máy nén 5 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GWC12QC-K3NNB2H 6,950,000 Gree Sản phẩm 4 năm, máy nén 5 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GWC12CA-K3DNC2I 7,600,000 Gree
Gree GWC09MA-K3DNE2I 6,700,000 Gree Sản phẩm 4 năm, máy nén 5 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GWC09CA-K3DNC2I 6,800,000 Gree
Gree GWC24QE-E3NNB2A 13,900,000 Gree Sản phẩm 4 năm, máy nén 5 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GWC09QB-K3NNB 5,400,000 Gree Sản phẩm 4 năm, máy nén 5 năm bởi Gree Việt Nam
GWC18MC-K3DNE2N 11,400,000 Gree Sản phẩm 4 năm, máy nén 5 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GWC18CC-K3DNC2L 11,400,000 Gree 3 năm thiết bị - 5 năm máy nén
Gree GWC12QC-K3DNB6B 10,300,000 Gree 03 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GWC09QB-K3DNB6B 8,390,000 Gree 03 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GWC12MA-K3DNE2I 8,190,000 Gree Sản phẩm 4 năm, máy nén 5 năm bởi Gree Việt Nam
Sharp A18SEW 9,600,000 Sharp 01 năm bới Sharp Việt Nam
Sharp X12SEW 8,150,000 Sharp 01 năm bới Sharp Việt Nam
Sharp A12SEW 6,950,000 Sharp 01 năm bới Sharp Việt Nam
SHARP AH-X9VEW 6,250,000 Sharp 12 tháng
Sharp A9SEW 5,000,000 Sharp 01 năm bới Sharp Việt Nam
Sharp X18UEW 11,900,000 Sharp 12 tháng
Sharp XP13UHW 9,000,000 Sharp 01 năm bới Sharp Việt Nam
Sharp XP13SHW 9,000,000 Sharp 01 năm bởi Sharp Việt Nam
Sharp X12UEW 8,100,000 Sharp 12 tháng
Sharp XP10UHW 7,300,000 Sharp 01 năm bới Sharp Việt Nam
Sharp XP10SHW 8,400,000 Sharp 01 năm bới Sharp Việt Nam
LG V18ENF 13,400,000 LG
LG V13ENS 7,500,000 LG
LG V10ENW 6,500,000 LG
LG V24ENF 16,600,000 LG
LG V13ENF 9,100,000 LG
LG V10APR 7,100,000 LG
LG V10APD 7,000,000 LG
LG V24END 16,700,000 LG 12 tháng bởi LG Việt Nam
LG V13APR 7,800,000 LG
LG V13APD 8,800,000 LG
Samsung AR24MVFSLWKNSV 22,300,000 Samsung Máy nén 10 năm, linh kiện 01 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR13MVFSBWKNSV 10,200,000 Samsung Máy nén 10 năm, linh kiện 01 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR18MVFSBWKNSV 15,400,000 Samsung Máy nén 10 năm, linh kiện 01 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR12MVFSCURNSV/XSV 8,700,000 Samsung Bảo hành 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR09MCFHAWKNSV 6,600,000 Samsung Bảo hành 02 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR10MVFSCURNSV/XSV 7,300,000 Samsung Máy nén 10 năm, linh kiện 01 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR12KVF 10,050,000 Samsung Máy nén 10 năm, linh kiện 01 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR24KVF 18,200,000 Samsung Máy nén 10 năm, linh kiện 01 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR10KVF 8,350,000 Samsung Máy nén 10 năm, linh kiện 01 năm bởi Samsung Việt Nam
Samsung AR18KVF 16,400,000 Samsung Máy nén 10 năm, linh kiện 01 năm bởi Samsung Việt Nam
AQA-KCRV9WJ 6,500,000 Sanyo 01 năm bởi Sanyo Việt Nam
AQA-KCR12JA 6,300,000 Sanyo 01 năm bởi Sanyo Việt Nam
AQA-KCRV12WJ 7,000,000 Sanyo 01 năm bởi Sanyo Việt Nam
AQA-KCRV18WJ 11,700,000 Sanyo 02 năm
AQA-KCR9JA 5,150,000 Sanyo 01 năm bởi Sanyo Việt Nam
AQA-KCR18JA 10,500,000 Sanyo 02 năm bởi Sanyo Việt Nam
Reetech RT12 6,300,000 Reetech 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Reetech RTV09 6,750,000 Reetech 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Reetech RT09 5,050,000 Reetech 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Reetech RTV12 7,850,000 Reetech 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Reetech RT18 8,850,000 Reetech 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Reetech RTV18 12,300,000 Reetech 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Reetech RT24 12,250,000 Reetech 02 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block
Funiki SC09MMC 4,900,000 Funiki
Funiki SBC09 4,750,000 Funiki 01 Năm
Funiki SC12MMC 6,500,000 Funiki
Funiki SC24MMC 11,800,000 Funiki
Funiki SC18MMC 9,200,000 Funiki 01 Năm
Funiki SSC24 11,500,000 Funiki
Funiki SBC24 11,350,000 Funiki 01 Năm
Funiki SSC12 6,200,000 Funiki 01 Năm
Sumikura APS/APO-240 / SKTitan 13,600,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APS/APO-120/SK Titan 6,400,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APS/APO-180 /SKTitan 9,700,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APS/APOtitan -280 / SK 14,700,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura H240 23,400,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura H180 15,050,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura H120 9,950,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura H092 7,700,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura SK-Plus-092 4,950,000 Sumikura 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam
Nagakawa NIS-C1815 12,300,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NS-C18TL 9,100,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NS-C24TL 12,400,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NS-C12TL 6,050,000 Nagakawa
Nagakawa NS-18SK 11,600,000 Nagakawa Bảo hành 02 năm
Nagakawa NS-C09TK 4,600,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NS-C12TK 5,800,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NIS-C1215 9,500,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NIS-C0915 7,900,000 Nagakawa 02 năm
Hitachi F13 CS 7,900,000 Hitachi 01 năm
Hitachi E24 CS 16,800,000 Hitachi 01 năm
Hitachi F18CF 12,700,000 Hitachi 01 năm
Hitachi F10CG 6,700,000 Hitachi 01 năm
Hitachi E10CZ 6,700,000 Hitachi 01 năm
Hitachi X18CX 16,100,000 Hitachi 01 năm
Hitachi X13CD 11,300,000 Hitachi 12 tháng
Hitachi X10CD 9,000,000 Hitachi 12 tháng bởi Hitachi
Electrolux ESV09CRK-A2 5,500,000 Electrolux 02 năm bởi Electrolux
Electrolux ESV12CRO-A3 7,800,000 Electrolux 02 năm
Electrolux ESM12CR0A5 7,100,000 Electrolux 02 năm bởi Electrolux
Electrolux ESM18CRO-A1 11,400,000 Electrolux 02 năm bởi Electrolux Việt Nam
Electrolux ESM 09CRM-A5 5,200,000 Electrolux 02 năm
Midea MSMA-09CR 4,450,000 Midea 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Midea MSMAI-13CRDN1 7,100,000 Midea 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Midea MSMAI-10CRDN1 6,300,000 Midea 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Midea MSMA-12CR 5,600,000 Midea 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Midea MSMAI-18CRN1 8,950,000 Midea 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Midea MSMA-24CR 12,100,000 Midea 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho máy nén bởi Midea Việt Nam
Yuiki YK27 12,100,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho block
Yuiki YK09 4,950,000 Yuiki 01 năm cho linh kiện, 05 năm cho block
Yuiki YK12 6,200,000 Yuiki 01 năm cho linh kiện, 05 năm cho block
Yuiki YK18 8,600,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho block
Yuiki YK-9MAB 6,700,000 Yuiki 01 năm cho linh kiện, 05 năm cho block
Yuiki YK-12MAB 8,400,000 Yuiki 02 năm cho linh kiện, 05 năm cho block
Carrier CUR013 10,700,000 Carrier 02 năm
Carrier CVUR018 18,100,000 Carrier 01 năm bởi Carrier Việt Nam
Carrier CUR018 13,400,000 Carrier 02 năm
Carrier CVUR013 11,700,000 Carrier 02 năm
Carrier CVUR010 9,700,000 Carrier 02 năm
Carrier CUR010 7,600,000 Carrier 01 năm bởi Carrier Việt Nam
Máy lạnh âm trần (100 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FCQ50KAVEA 28,900,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V+BC50F2XWV 34,000,000 Daikin
Daikin FCF71CVM 34,800,000 Daikin
Daikin FCF60CVM 33,400,000 Daikin
Daikin FCF50CVM 26,800,000 Daikin
Daikin FCQ100KAVEA 42,800,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCQ71KAVEA 34,550,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCNQ36MV1 35,050,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCQ60KAVEA 33,200,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCNQ21MV1 27,000,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCNQ18MV1 22,450,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCNQ13MV1 18,100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCQ125KAVEA 48,400,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCQ140KAVEA 48,450,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Daikin FCNQ48MV1 41,900,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCNQ42MV1 38,400,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FCNQ30MV1 30,700,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FCNQ26MV1 29,800,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Panasonic D43DB4H 33,700,000 Panasonic 01 năm
Panasonic D34DB4H 31,900,000 Panasonic 01 năm
Panasonic D28DB4H 27,200,000 Panasonic 01 năm
Panasonic CS-T34KB4H52 40,500,000 Panasonic
Panasonic CS-T24KB4H52 35,500,000 Panasonic
Panasonic CS-T19KB4H52 30,000,000 Panasonic
Panasonic CS-T43KB4H52 47,000,000 Panasonic
Panasonic D50DB4H 38,150,000 Panasonic 01 năm
Panasonic PC24DB4H 21,850,000 Panasonic 01 năm
Panasonic PC18DB4H 18,600,000 Panasonic 01 năm
Toshiba RAV-SE1251UP 41,000,000 Toshiba 1 năm
Toshiba RAV-SE1001UP 43,100,000 Toshiba 1 năm
Toshiba RAV-SE801UP 32,800,000 Toshiba 1 năm
Toshiba RAV-SE561UP 28,600,000 Toshiba 1 năm
Casper CC-28TL22 24,600,000 Casper Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm
Casper CC-18TL11 18,700,000 Casper
Casper CC-50TL11 37,900,000 Casper
Casper CC-36TL11 29,500,000 Casper
Gree GKH48K3HI 34,600,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH42K3HI 32,400,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH36K3HI 30,500,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH30K3HI 26,100,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH24K3HI 21,700,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH18K3HI 16,300,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH60K3HI 39,250,000 Gree 03 năm bởi Gree
Gree GKH30K3BI 26,400,000 Gree 03 năm bởi Gree
SHARP GX-A42UCW 33,000,000 Sharp 2 năm
SHARP GX-A36UCW 29,400,000 Sharp 2 năm
SHARP GX-A30UCW 26,500,000 Sharp 2 năm
SHARP GX-A24UCW 22,800,000 Sharp 2 năm
SHARP GX-A18UCW 17,900,000 Sharp 1 năm
LG ATQ48GPLE6 38,000,000 LG
LG ATQ36GPLE6 30,300,000 LG
LG ATQ24GPLE6 22,900,000 LG
LG ATQ18GPLE6 20,700,000 LG
Reetech RGT48 33,800,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT60 39,800,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT36 30,600,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT24 22,200,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RGT18 18,200,000 Reetech 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Funiki CC50 33,900,000 Funiki 02 năm
Funiki CC36 26,800,000 Funiki 02 Năm
Funiki CC27 21,000,000 Funiki 02 Năm
Funiki CC24 19,900,000 Funiki 02 Năm
Funiki CC18 16,800,000 Funiki 02 năm
Sumikura APC-360 27,000,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-600 36,900,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-180 17,200,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-500 32,200,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-480 31,600,000 Sumikura 02 năm
Sumikura APC-280 22,800,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APC-240 22,800,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Nagakawa NT-C1836 14,500,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NT-C5036 32,000,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NT C2836 23,290,000 Nagakawa 02 năm
Midea MCD-36CR 25,400,000 Midea 2 năm
Midea MCD-50CR 29,400,000 Midea 2 năm
Midea MCD-28CR 19,400,000 Midea 2 năm
Midea MCD-18CR 14,800,000 Midea 2 năm
Yuiki YK-55MAS 29,200,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Yuiki YK-45MAS 27,400,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Yuiki YK-36MAS 24,000,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Yuiki YK-28MAS 18,100,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Máy lạnh áp trần (27 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FHNQ48MV1 36,200,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ42MV1 33,200,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ30MV1 27,000,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ125DAVMA 41,700,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ100DAVMA 38,000,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ36MV1 30,000,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ71DAVMA 32,250,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ26MV1 26,200,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ60DAVMA 31,100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ21MV1 23,100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ50DAVMA 25,000,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ18MV1 19,100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHNQ13MV1 15,200,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
Daikin FHQ140DAVMA 45,450,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
TOSHIBA RAV-SE1251CP-V 43,400,000 Toshiba 1 năm
TOSHIBA RAV-SE1001CP-V 39,800,000 Toshiba 1 năm
TOSHIBA RAV-SE801CP-V 31,700,000 Toshiba 1 năm
TOSHIBA RAV-SE561CP 26,400,000 Toshiba 1 năm
Reetech RU12 14,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RU18 16,800,000 Reetech 2 năm
Reetech RU36 29,300,000 Reetech 2 năm
Reetech RU48 31,700,000 Reetech 2 năm
Reetech RU60 31,700,000 Reetech 2 năm
Sumikura APL-600 37,000,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APL-500 32,200,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APL-360 25,700,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APL-280 24,100,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Máy lạnh giấu trần (19 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FDBNQ09MV1 13,000,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDMNQ26MV19 29,900,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDMNQ48MV1 38,900,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ13MV1 15,350,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ18MV1 19,250,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ21MV1 13,200,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ30MV1 28,550,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ36MV1 32,800,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FDBNQ48MV1 38,800,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Reetech RD120 74,800,000 Reetech 2 năm
Reetech RD100 67,800,000 Reetech 2 năm
Reetech RD60 40,900,000 Reetech 2 năm
Reetech RD48 34,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD36 31,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD24 21,700,000 Reetech 2 năm
Reetech RD160 103,400,000 Reetech 2 năm
Reetech RD200 138,900,000 Reetech 2 năm
Reetech RD240 151,900,000 Reetech 2 năm
Reetech RD320 151,900,000 Reetech 2 năm
Máy lạnh tủ đứng (59 sản phẩm) Xem tất cả
Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 28,600,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVRN125BXV1V 36,100,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVQ125CVEB 56,600,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVQ71CVEB 42,500,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVRN140AXV1 47,600,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVQ100CVEB 49,300,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVRN100AXV1 33,700,000 Daikin 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block bởi Daikin Việt Nam
Daikin FVGR05NV1 60,700,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FVGR06NV1 68,700,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FVGR08NV1 82,800,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Daikin FVGR10NV1 83,750,000 Daikin 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén
Panasonic C45FFH 36,600,000 Panasonic 01 năm bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic CS-E28NFQ 33,500,000 Panasonic
Panasonic C28FFH 27,800,000 Panasonic 01 năm bởi Panasonic Việt Nam
Panasonic C18FFH 18,750,000 Panasonic 01 năm bởi Panasonic Việt Nam
Casper FC-48TL13 30,700,000 Casper 12 tháng bởi Casper
Casper FC-28TL11 21,000,000 Casper 12 tháng bởi Casper
Casper FC-18TL11 17,000,000 Casper 12 tháng bởi Casper
Gree GVC36AH-M1NNA5A 28,100,000 Gree 02 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GVC24AG-K1NNA5A 19,100,000 Gree 02 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GVC18AG-K1NNA5A 16,100,000 Gree 02 năm bởi Gree Việt Nam
Gree GVC42AH-M1NNA5A 29,500,000 Gree 03 năm bởi Gree
LG APNQ100 68,500,000 LG
LG APNQ48 37,400,000 LG
LG APNQ30 27,000,000 LG
LG APNQ24 23,000,000 LG
Reetech RF48 28,900,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RS160 99,400,000 Reetech 01 Năm
Reetech RS120 75,900,000 Reetech 01 Năm
Reetech RS100 71,800,000 Reetech 01 Năm
Reetech RF60 37,400,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RF36 26,100,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Reetech RF24 19,200,000 Reetech 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Funiki FC50 33,200,000 Funiki 01 Năm
Funiki FC25 17,900,000 Funiki 01 Năm
Funiki FC24 17,500,000 Funiki 01 Năm
Funiki FC18 16,600,000 Funiki 02 năm
Funiki FC100 62,900,000 Funiki 02 năm
Funiki FC36 24,900,000 Funiki 02 năm
Sumikura APF-500 29,900,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APF-960 75,800,000 Sumikura 02 năm
Sumikura APF-600 33,800,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APF-480 27,600,000 Sumikura 02 năm
Sumikura APF-360 23,300,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APF-280 19,900,000 Sumikura 02 năm
Sumikura APF-210 15,900,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Sumikura APF-240 17,900,000 Sumikura 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Nagakawa NP-C50DL 26,500,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NP-C28DL 18,800,000 Nagakawa 02 năm
Nagakawa NP-C100DL 60,900,000 Nagakawa 02 năm
Midea MFS2-28CR 18,000,000 Midea 2 năm bới Midea
Midea MFS2-50CR 27,100,000 Midea 2 năm
Yuiki YK-45MAD 27,900,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Yuiki YK-27MAD 18,100,000 Yuiki 02 năm bởi Yuiki
Máy lạnh di động (4 sản phẩm) Xem tất cả
Casper PC-12TL11 8,900,000 Casper Bảo hành 3 năm, 1 đổi 1 trong năm đầu tiên
Casper PC-09TL11 7,250,000 Casper Bảo hành 3 năm, 1 đổi 1 trong năm đầu tiên
Máy lạnh Media MPPF-13CRN1 7,450,000 Midea 12 tháng bởi Midea Việt Nam
Midea MPPH-10CRN1 6,200,000 Midea 12 tháng bởi Midea Việt Nam
Hệ thống Multi (5 sản phẩm) Xem tất cả
Super Multi Daikin 3MKS71ESG 28,900,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Super Multi Daikin 3MKS50ESG 23,900,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Super Multi Daikin 5MKS100LSG 41,100,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Super Multi Daikin 4MKS80ESG 33,900,000 Daikin Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm bởi Daikin Việt Nam
Hệ thống Multi Gree -100,000 Gree
Hệ thống VRV (6 sản phẩm) Xem tất cả
VRV Daikin RXQ12TAYM 125,900,000 Daikin 12 tháng
Hệ thống RVF Gree -100,000 Gree
 • Yêu cầu NV gọi lại tư vấn
 • * Để tiết kiệm chi phí điện thoại của bạn khi quý khách muốn liên hệ với chúng tôi .
 • Tư vấn Online:
  (028)3848.1234 hoặc 1900.8080
  (từ 8h đến 17h30 tất cả các ngày)
 • Giải quyết khiếu nại:
  09666.77440
  (từ 8h đến 17h30 tất cả các ngày)
Công ty TNHH Máy Lạnh Giá Gốc © 2018. All right reserved
Giấy CNĐKDN: 0315066290 - cấp ngày 23/05/2018
Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: Số 16, Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

        HOẶC GỌI THEO CÁC SỐ HOTLINE SAU     

HOTLINE : 0901 800 200 - 0901 800 400 

SÀI GÒN  : (028) 3848 1234 - (028) 7777 7779

HÀ NỘI    : 0901800400